Vuxenpedagogik


Description

Forskningsseminarium vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik om vuxnas lärande samt digitala medier.


Group members

Dr Anneli Öljarstrand

Anneli Öljarstrandär lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap men disputerade i sociologi2011 vidSamhällsvetenskapliga institutionen vid Mittuniversitetet. Avhandlingen heter Den mångtydiga församlingen, organisering, roller oc...Last updated on 2017-22-03 at 07:07