Music education


Description

The science of pedagogy, education, didactics and methonds in music.


Group members

Dr Ketil Thorgersen
Jag är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning musikpedagogik, PhD i musikpedagogik och har en lic i lärande. Jag har jobbat som lärare i 10 år i grundskolans alla åldrar och har dessutom en ljudteknikerutbildning.

I am ...


Last updated on 2017-22-03 at 07:07