Utbildningshistoriska seminariet


Description

Utbildningshistoriska seminariet är ett öppet seminarium för forskare som har beröringspunkter med för utbildningshistoria. Seminariet träffas på Institutionen för pedagogik och didaktik och bjuder in föreläsare från många olika håll samt diskuterar pågående forskning och nyheter på det utbildningshistoriska området.


Group members

Dr Annika Ullman
Docent Annika Ullman har följande ansvarsområden inom universitetet Vice dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Ledamot i Humanvetenskapliga Omr&...


Last updated on 2017-22-03 at 07:07