Forum för feministisk forskning


Web address


Group members

Dr Klara Dolk

Jag är utbildad förskollärare och har sedan jag först började arbeta i förskolan 1999 haft ett stort engagemang för genusfrågor och genuspedagogik. 2013 disputerade jag på avhandlingen Bångstyriga barn. Makt, normer och d...Last updated on 2017-22-03 at 07:07