Centre for Equity and Innovation in Early Childhood. Melbourne Graduate School of Education


Web address


Group members

Dr Klara Dolk

Jag är utbildad förskollärare och har sedan jag först började arbeta i förskolan 1999 haft ett stort engagemang för genusfrågor och genuspedagogik. 2013 disputerade jag på avhandlingen Bångstyriga barn. Makt, normer och d...Last updated on 2017-22-03 at 07:07