Post-structural Studies in Difference, Identity, and Culture in Education


Web address


Description

Denna forskningsgrupp ställer nutida utbildningsteori och poststrukturell filosofi i relation till frågor om skillnad, identitet och kultur. Gruppen hämtar sin inspiration från poststrukturalism, feministisk teori och psykoanalytisk förståelse av kultur och subjektivitet. Denna vida teoretiska inramning är vägledande för den forskning gruppen bedriver och knyter an till en mängd olika utbildnings-frågor: till exempel, betydelsen av mänskliga rättigheter i olika kulturer, demokrati, pluralism och klassrumskonflikter; policyfrågor inom utbildning i relation till den muslimska slöjan; samt frågor om genus och kosmopolitiskt medborgarskap.


Group members

Dr Klara Dolk

Jag är utbildad förskollärare och har sedan jag först började arbeta i förskolan 1999 haft ett stort engagemang för genusfrågor och genuspedagogik. 2013 disputerade jag på avhandlingen Bångstyriga barn. Makt, normer och d...Last updated on 2017-22-03 at 07:07