Z-bloc Norden ABAddress:

Sweden


Related Projects

Urbana akustikskärmar
01/01/2013 - 31/12/2018

Syfte och mål

I större städer utgör höga ljudnivåer från vägtrafik ett stort och växande miljöproblem. Akustiska skärmar upplevs ofta som fysiska barriärer och estetiskt oönskade, vilket...Last updated on 2017-22-03 at 06:46