Department of Media Studies


Department projects

The Worlds of Swedish Cultural Journalism: The Politics of Cultural Representation under Globalization and Digitalization
01/01/2016 - 31/12/2019

The cultural desks of Swedish mainstream media have recently been key players in digitally circulated debates on racism and freedom of expression in democratic societies. This highlights a unique aspect of Swedish and Nordic “cultural journalism” - that it is a distinctive con...


Screening Protest: comparing (tele)visual narratives of dissent across time, space and genre
01/01/2015 - 31/12/2018
Varje gång man sätter på TVn syns bilder av folkmassor på gator, här hemma eller långt borta - folk som protesterar mot det som görs, eller inte görs, av regeringar som borde representera dem. Politiska eliter arbetar över nationsg...

Streaming Heritage: Following Files In Digital Music Distribution
01/01/2014 - 31/12/2017
Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution Sätt att lyssna på ny (och äldre) musik har på mycket kort tid förändrats i den digitala reproduktionsåldern. Om föreställningar om den himmelska jukebo...

Cinema´s Middle-Zones and the Infrastructure of Entertainment: Hollywood in Sweden in the Silent Era
01/01/2015 - 31/12/2017
Det här forskningsprojektet undersöker hur Hollywoods ledande filmbolag etablerade sig på den svenska marknaden under 1920-talet. Under denna period blev amerikansk film ett självklart och stående inslag i svenskt nöjesliv, vilket markerade startpu...

Media, Conflict and Democratisation
01/02/2014 - 31/01/2017

The project ‘Media, Conflict and Democratisation’ investigates the role of traditional media and ICTs in conflicts that accompany and follow transitions to democracy. Our research focuses on three major arenas of contentious politics in emerging democracies: constitutional con...


The Cultural Practice of Immigrant Film
01/01/2012 - 31/12/2015
Immigrantfilm som kulturpraktik Under 1970-talet öppnades Sveriges gränser för en mängd olika flyktingar och immigranter, flera av dem tvingade i exil. Några av dem var redan etablerade filmare, andra var amatörer men filmintresserade. Det som f&oum...

Den sociale journalisten: nyhetsarbete och nyhetsorganisation i de sociala mediernas tid
01/01/2012 - 31/12/2014

Projektet “Den sociale journalisten: nyhetsarbete och nyhets-organisation i de sociala mediernas tid” handlar om hur journalister och medieföretag använder s k sociala medier för olika syften. Sociala medier som fenomen har vuxit explosionsartat unde...Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 09:44