Department of Economic History

Phone: +468162000
Fax: +468168108
Address:
Universitetsvägen 10 A, plan 9
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page
Reaching out demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat and crIsis maNaGement OUTside the EU
01/10/2016 - 30/11/2019

Effective EU support to a large external crisis requires new approaches. In response to this challenge and to identified user and market needs from previous projects, Reaching Out proposes an innovative multi-disciplinary approach that will optimize the efforts, address a wide...


Long-term growth in Sweden in international comparison
01/01/2013 - 31/12/2018
Föreliggande projekt analyserar Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt i internationell jämförelse under perioden 1800-2015. Sveriges relativa position har under denna period genomgått flera skiften. En analys genomförs av hur Sveriges inter...

Enhancing the EU's Transboundary Crisis Management Capacities: Strategies for Multi-Level Leadership
01/04/2015 - 31/03/2018
The European Union (EU) is facing the daunting prospect of transboundary crises: threats that escalate across nationalborders and policy domains. EU member states must collaborate to address these crises. EU governance can playa pivotal role in facilitating a joint response. But ...

Monograph publication on LGBT in the Swedish Armed Forces 1944–2014
01/01/2016 - 31/12/2016

This application concerns the publication of a monograph presenting results from Fia Sundevall’s FORTE-funded project "Heteronormativity in the Swedish Armed Forces: it’s manifestations, duration and implications 1900–2010" (project no. 2012–0934) as well as some of the result...


Postdoc-bidrag: Heteronormativitet i Försvarsmakten: uttryck, varaktighet och konsekvenser, 1900-2010
01/12/2012 - 01/07/2016
Forskning om heteronormativitet – förgivettagandet och privilegierandet av heterosexualitet – har problematiserat föreställningar om normalitet samt visat hur sexualitets- och könsnormer har samverkat historiskt. Det finns emellertid ett stort behov av att komplettera och fördjup...

Three illuminated Late Medieval Swedish law codices - associative thought systems
01/01/2014 - 30/04/2015
Manuscripts with illustrations are an important part of medieval art. Specific for Sweden is that law codices are illustrated. Three of them, from the late 1300s until the mid 1400s, have a large number of images. Here are illustrations of miscarriage, jesters, pilgrims, criminal...

Ekonomiska kriser i historisk belysning
01/01/2011 - 31/12/2014
Före finanskrisen ansågs bättre ekonomiska modeller och nya finansiella innovationer ha spridit risker och minskat sannolikheten för djupare ekonomiska kriser. De senaste tre åren visar att lärdomar av tidigare kriser fortfarande är relevanta....

Där pojkar blev män? Kön, medborgarskap och värnplikt 1901-2010
01/01/2012 - 31/12/2013
I projektet undersöks konstruktioner av medborgarskap och kön, samt ekonomisk och social styrning i och i relation till den svenska värnpliktsutbildningen under perioden 1870–2010.Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44

Share link