Archaeology

Phone: +468163418
Fax: +468162161
Address:
Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Archaeology on the Edge: Northern Europe and the Circumpolar World
01/04/2016 - 31/03/2020

ArchSci2020 will provide structured state-of-the-art doctoral training to the next generation of archaeologists and biomolecular scientists forging a new generation of biomolecular archaeologists. Few other academic disciplines have been so transformed in the last decade as Ar...


"Böckernas Folk"- islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa
01/07/2013 - 30/06/2016

Sverige står svagt när det gäller kunskap om medeltidens islamiska och judiska kultur i det i övrigt kristna Europa. Det existerar ingen samlad plattform för kunskapsuppbyggnad och analys, sannolikt för att forskningsområdet inte uppfattas ...Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55