Department of Human Geography

Phone: +468162000
Fax: +468164969
Address:
Svante Arrhenius väg 8 C
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 5 Go to next page Go to last page
How the East was won: Towards an environmental history of the Eurasian steppe
01/08/2013 - 31/12/2016
Från norr om Svarta havet fram till Kaspiska havet sträcker sig ett klimatiskt enhetligt område, som efter det grekiska namnet på Svarta havet går under den vetenskapliga beteckningen den pontisk-kaspiska stäppen. Den berör dagens Ukraina oc...

Contrasts in urban residential segregation: An international comparative study of patterns, driving forces and effects
01/01/2012 - 31/12/2016
Stadens segrationsmönster: En internationell jämförande studie av boendesegregationens mönster, drivkrafter och effekter I Sverige och runt om i världen uppfattas boendesegregation som ett de främsta hoten mot välfärdsstaten. De främsta skälen är att olika samhällsfunktioner som ...

Border Topologies: Labour migrant management through strategies of bordering - A comparative study of Sweden and the United Kingdom
01/01/2014 - 31/12/2016
Sätta gränser: styrning av arbetskraftsmigranter i Sverige och Storbritannien Det här projektet syftar till att undersöka hur stater på olika sätt försöker styra arbetskraftsmigranter genom de sätt de utformar sina gränser p&arin...

From modern fence-technology to problematic barrier - the rise and fall of barbed wire in the Swedish rural landscape
01/07/2013 - 30/11/2016
Taggtråden var en uppfinning som löste ett stort problem i den amerikanska mellanvästern under 1800-talets senare hälft. Problemet var hur man effektivt skulle kunna hägna in stora områden på prärien där det saknades egentliga h&aum...

Small municipalities and large companies - the roles of local governments for regional economic resilience
01/01/2013 - 31/12/2015
Sedan mitten av 1970-talet har den ekonomiska strukturomvandlingen från industrisamhället till tjänstesamhället inneburit många nedläggningar av stora arbetsplatser inom tillverkningsindustrin. Om detta sker i mindre kommuner och på platser u...

Urban imaginaries and socio-economic exclusion
01/01/2012 - 31/12/2014
The project investigates the effects on marginal urban groups of certain urban visions and strategies that seek to change the image of African cities from one of chaos and decay to one of an orderly, prosperous and ‘world-class’ city. It further examines how affected ...

Older People in the Swedish Housing Market - Mobility Patterns, Housing Preferences, and Housing Choices
01/01/2011 - 31/12/2013
In western societies the increasing share of older people is of concern and one issue is their housing situation. A hypothesis is that in Sweden residential mobility among older people will increase from homeownership to tenant co-operative or rental housing, but this is yet to b...

The Changing Geography of the Swedish School System: Mobility Patterns, Attitudes, and Performance in a Multi-Ethnic Society
01/01/2010 - 31/12/2012
The aim of the project ?The Changing Geography of the Swedish School System: Mobility Patterns, Attitudes, and Performance in a Multi-Ethnic Society? is to explore the links between rapid institutional change and increasing divergence in school-level results in a Swedish context....


Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44

Share link