Inorganic and Structural Chemistry

Phone: +468162000
Fax: +468152187
Address:
Svante Arrhenius väg 12

Sweden


Department projects

Design, Functionalization and Characterization of Nanoporous Materials
01/01/2014 - 31/12/2018
Naturen hatar tomrum. Atomer och molekyler i alla vätskor och fasta ämnen ligger tätt packade invid varandra. Ett mycket ovanligt undantag utgörs av zeoliter som är porösa material uppbyggda av aluminiumsilikater. Hålrummen i zeoliterna bildar ...

Rational synthesis of porous materials and probing reactions in action within multipurpose in-situ cells (MATsynCELL)
01/01/2013 - 31/12/2017
Nanoporösa material har många små porer och sådana material har funnit mängder av tillämpningar. De används tex i tvättmedel, för luftrening och för att snabba på och styra kemiska reaktioner i raffinaderier och annan kem...

Exploration of semiconductors with electron poor and open tetrahedral frameworks
01/01/2014 - 31/12/2017
Det finns en snabbt ökande efterfråga på nya halvledarematerial, särskilt inom energiteknologin (t.ex. termoelektriska moduler, solceller, lysdioder). Syftet med denna forskning är att undersöka möjligheterna for helt nya kemiska sammansä...

Zeolite study by Combining X-ray Diffraction and Electron Microscopy
01/01/2013 - 31/12/2017
Världen krymper. Datorer och mobiltelefoner är exempel på produkter som ständigt blir mindre men kraftfullare. Denna utveckling är möjlig endast genom att materialen som de är konstruerade av ständigt miniatyriseras. Snart nås den te...

Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging
01/06/2013 - 31/05/2016
The aim of the project is to develop an excellent interdisciplinary research group in cell bioimaging and improve the conditions for a participation in prestigious international projects.


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55

Share link