Manne Siegbahn Laboratory

Phone: +468162000
Fax: +468161112
Address:
Frescativägen 28 B - C
, 114 1 Stockholm
Sweden


Department projects

Characterization and fiducialization of the XFEL undulator quadrupoles

Mätningar av magnetfält med mikrometerprecision för upplinjering av XFEL XFEL är en röntgenfrielektronlaser - en anläggning som producerar enormt intensiv koherent röntgenstrålning - som man planerar att bygga vid forskningslaboratoriet DESY i Hamburg. En frielektronlaser best...Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55