Chemical Physics

Phone: +46855378000
Address:
Roslagstullsbacken 21
106 91 Stad
Sweden


Department projects

THz spin control
01/01/2015 - 31/12/2018
Hur snabbt kan en dator behandla information? Och hur energismart kan den vara? De senaste åren har vårt samhälle sett oerhörda framsteg inom olika fält: 3D medicinsk avbildning i realtid med hög upplösning som kan användas för att f...

Knowing your ABCs: Transient-state molecular dynamics in Astronomy, Biospheres, and Combustion
01/01/2015 - 31/12/2018
En molekyls födelse, liv och död Utan molekyler skulle det inte finnas något liv. Molekyler karakteriserar livet genom att vara byggstenarna i protein och DNA. De utgöra luften vi andas och maten vi äter, men hur skapas och förstörs dessa molek...

Partially ordered liquids
01/01/2014 - 31/12/2016
Partiellt ordnade vätskor Vatten är den vätska som uppvisar flest anomala egenskaper, dvs egenskaper som skiljer från de flesta vätskor. Till exempel är tätheten som störst vid fyra grader och i fast fas (is) är tätheten läg...

Surface Reactivity of Sulfide Minerals - Connection to Acid Mine Drainage
01/01/2014 - 31/12/2016
Ytreaktivitet av sulfidmineraler - koppling till surt lakvatten från gruvavfall När sulfidmineraler bryts och exponeras mot vatten och luftens syre sker kemiska reaktioner som leder till bildandet av bland annat svavelsyra och frigörande av tungmetaller. Detta &au...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55