Populations Genetics

Phone: +468162000
Fax: +468154041
Address:
Svante Arrheniusväg 18 F
Stockholm
Sweden


Department projects

Functional genomic and evolutionary analysis of a dispersal/reproduction trade-off in a model insect
01/03/2013 - 31/12/2017
Många djur har en begränsad tillgång till föda under sin livstid, och måste därför välja hur man skall fördela denna begränsade mängd energi. Ska de investera i sitt eget liv, sina barn, eller flytta till nya livsmiljö...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55