Ethology

Phone: +468162000
Fax: +468167715
Address:
Svante Arrheniusväg 14 D

Sweden


Department projects

Linking social behavior to the brain
01/01/2014 - 31/12/2018
Evolution has produced remarkable variation in the form and processing power of brains, with the human brain standing out as the jewel in the crown. Understanding the evolutionary processes that generate variation in brain form and function remains one of the most important quest...

Pine sapling protection based on plant defence theory and ungulate foraging behaviour
01/01/2014 - 31/12/2016
Tallplantor skyddas mot älgbetning med metoder som härmar växternas eget försvar De stora växtätarnas beteende och deras utnyttjade av växterna är bland det mest fascinerande man kan studera. Samtidigt kan här finnas svar på fr&a...


Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-08-05 at 13:55