Theoretical Philosophy

Phone: +468162000
Fax: +468152226
Address:
Universitetsvägen 10 D, plan 7

Sweden


Department projects

The Nature of Belief
01/01/2014 - 31/12/2018
Projektet undersöker vad det innebär att ha en övertygelse -- det mentala tillstånd vi är i när vi håller något för sant: När vi tror att jorden är 4.5 miljarder år gammal, att 2+2=4, eller att det finns juice i kyls...

Thought experiments, intuitions, and disagreement
01/07/2013 - 31/12/2015
Tankeexperiment och intuitioner Om man ställer en hypotetisk fråga, efter viss reflektion besvarar den och därtill hävdar att svaret visar något om en teori eller hypotes, då har man utfört ett tankeexperiment. Tankeexperiment är allts&a...

Relating Large and Small in Chemical Ontology
01/01/2014 - 31/12/2015
Building on my previous work, I intend to continue my investigations into the area of philosophy of science concerned with chemistry and the metaphysical roots of chemistry. One issue concerns the relation between macroscopic bodies and microentities of the quantum world. This is...

Kant's antinomies and the square of opposition
01/01/2014 - 31/12/2015

Kant´s antinomies in the Critique of Pure Reason consist of four opposed pairs of theses, concerning fundamental metaphysical topics. Kant claims that pre-critical thought faces an impossible choice: both of the contradictory alternatives of an antinomy are provable, so ...


Perceiving Pictures
01/03/2013 - 31/12/2015
Anta att du ser på en tavla på ett galleri eller ett museum. Bilden är inte begriplig, utan framstår som en osammanhängande samling färgfläckar, mönster, och penseldrag på en duk. Sedan trillar polletten ner: vad som tidigare var j...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55