Molecular Physics

Phone: +46855378000
Address:
Roslagstullsbacken 21 C, plan 4
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Mutual neutralization of ion-pairs in the double electrostatic ion storage ring DESIREE
01/01/2015 - 31/12/2018
Vid Stockholms universitet har vi byggt en ny unik anläggning, DESIREE, för studier av atomära och molekylära joner och deras växelverkan. DESIREE står för ´Double ElectroStatic Ion-Ring ExpEriment´ och består av två ele...

Reactive collisions driven by non-adiabatic effects
01/01/2015 - 31/12/2018
Inom molekylfysiken, liksom inom all övrig fysik är det viktigt med ett nära samarbete mellan experiment och teori. Det är genom detta samarbete som vi verkligen kommer att kunna få en grundläggande förståelse av molekylära reaktione...

Development of green nanotechnologies for catalytic pyrolysis of biomass
01/01/2015 - 31/12/2017
Klimatförändringar, höga oljepriser, den minskade tillgången av fossila bränslen och behovet av säkra och diversifierade energikällor har ökat betydelsen av att utveckla alternativa energikällor. I Sverige har diversifieringen av t ex...

From THz to X-rays: Molecules´ interaction with radiation and ions
01/02/2013 - 31/12/2016
Den mest spännande utvecklingen inom fotonvetenskaperna är realiserandet av laserljus i röntgenområdet av det elektromagnetiska spektrumet. Röntgenstrålning har spelat en viktig roll inom naturvetenskap och medicin ända sedan Wilhelm Rönt...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55