Cosmology, Astro-Particle Physics and String Theory

Phone: +46855378000
Address:
Roslagstullsbacken 21 A, plan 5
106 91
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
Theoretical astroparticle physics with focus on dark matter
01/01/2014 - 31/12/2019
Studier av bland annat den kosmiska bakgrundsstrålningen, avlägsna supernovor och hur stjärnor och galaxer rör sig visar på att universum bara till en liten del består av synlig materia. Universum verkar bestå av mestadels mörk energi (...

What is Dark Matter?
01/01/2013 - 31/12/2018
Mörka materian upptäcktes redan på 30 talet av schweiziska astronmen Fritz Zwicky. Idag står det utom rimlig tvivel att mörka materian bör vara en ny sorts partikel som vi ännu inte känner till. Det enda vi vet är att den har circa 5...

Linnaeus grant: The CosmoParticle Collaboration (CPC)
01/07/2008 - 30/06/2018
The CosmoParticle Collaboration (CPC) aims at using the combined skills of particle physicists, astrophysicists and cosmologists to adress fundamental questions concerning dark matter, dark energy and extreme objects in the universe. The current collaboration consists of 23 peopl...

Theoretical astroparticle physics
01/03/2013 - 31/12/2017
Mörk Materia: Ett steg närmare lösningen? Att det finns okänd, mörk materia som påverkar sin omgivning med sin gravitation har varit känt sedan 1930-talet när Fritz Zwicky noterade att galaxerna i galaxhopen Coma rör sig för snab...

Shedding light on dark matter
01/01/2013 - 31/12/2017

What we think of as normal matter only accounts for less than 5% of the Universe: the rest is unseen “dark matter.” Jan Conrad wants to detect dark matter, which would be a breakthrough in physics and open up a whole new view of the Universe.


Probing dark energy at unprecedented redshifts
01/05/2013 - 30/11/2017
Det senaste 15 åren har bjudit på en fullständig revolution inom den observationella kosmologin där det växt fram en bild av ett universum märkligare än vad vi kunnat föreställa oss. De stjärnor, planeter, galaxer och gasmoln so...

The origin of diffuse multi-wavelength emission in Galaxy clusters - dark matter and cosmic rays
01/09/2013 - 31/12/2016
En alltmer komplett bild av universum har under de senaste årtiondena växt fram och bildat standardmodellen för kosmologi. Universums totala massa verkar till stor del (ca 85%) bestå av en okänd form av materia (mörk materia) vars tyngdkraft mö...

Supernovae and the Dark Universe
01/06/2013 - 31/12/2015

Physics of interacting spin-2 fields and its applications
01/03/2013 - 31/12/2014
Fysiken beskrivande växelverkande spinn-2-fält och dess tillämpningar: De partiklar som bygger upp materia samt de kraftbärande fält som verkar mellan dem klassificeras utifrån en egenskap som kallas "spinn". Spinn är ett inneboende rörels...

Gamma-ray astrophysics with the Cherenkov telescope HESS
01/10/2013 - 31/12/2014
Att öppna ett nytt fönster till universum - Deltagandet i Cherenkov teleskopet HESS. Högenergetisk gamma-strålning (fotoner med en energi som motsvarar 1 miljard till många 1000 miljarder gånger massan av en proton) öppnar ett nytt fönst...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55