Department of Linguistics

Phone: +468162000
Address:
Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page
Expectations shaping grammar: searching for the link between tense-aspect and negation
01/01/2017 - 31/12/2019

This project is grounded in two domains: tense-aspect (TA) distinctions
under negation and the incorporation of speakers’ expectations into
grammatical structure. In the literature, it is often noted that TA
distinctions under negation may be (i) restricted to that domai...


Language contact and relatedness in the Hindukush Region
01/01/2015 - 31/12/2019
Språkkontakt i Hindukushbergen. Målet med projektet är att upprätta en lingvistisk profil över språken som talas i Hindukushregionen, ett bergsområde i nordöstra Afghanistan, norra Pakistan och delar av Indienkontrollerade Kashmir. Regi...

Breathing in conversation
01/01/2015 - 31/12/2018
Alla vet vi att vi måste andas för att leva. Funderar vi lite på hur talat språk fungerar inser vi också snabbt att vi måste andas för att kunna prata. Vad vi kanske inte tänker så mycket på däremot är att vi kan ...

Functional consequences of children’s misarticulation in continuous speech
01/01/2016 - 31/12/2018
Tal är det i särklass vanligaste sättet genom vilket vi kommunicerar med omgivningen. Med hjälp av tal bygger vi upp sociala relationer med personer i vår omvärld, förmedlar våra behov och utbyter information. När talet av en eller annan anledning avviker från hur det förvän...

Enhancing preschool children´s attention, language and communication skills: An interdisciplinary study of socio-emotional learning and computerized attention training
01/01/2015 - 31/12/2018
Är uppmärksamhet något som bäst tränas med hjälp av ett datorprogram, eller utvecklas uppmärksamhet bäst i socialt samspel kring ett gemensamt lärandeobjekt? Kanske har de två metoderna olika fördelar? Syftet med denna inte...

The impact of vocal emotion on early word learning: Behavioural and neural responses to parental IDS in Swedish and Australian English
01/01/2014 - 01/01/2018

The proposed project aims to establish how the affective salience of infant-directed (ID) speech contributes to early language development, specifically word learning. This is the first time this will be directly investigated. It is well known that vocal affect attracts infant...


Spridning av innovationer i nutida svenska
01/01/2012 - 31/12/2017

Projektets syfte är att kartlägga samtida utveckling och innovationsbenägenhet i svenska språket genom analys av webbtext (bloggar, diskussionsgrupper och twitterflöden). Sådan ”ny text” har stora fördelar för studiet av sp...


The Dynamic Expression of State: The Many Faces of Resultative Construals
01/01/2012 - 31/12/2014
The aim of the project is to investigate resultative constructions in the sense of verb forms that express a state implying a previous event in the languages of the world with special reference to the more general cognitively relevant question of dynamic expression of states. The...

Modelling the emergence of linguistic structures in early childhood
01/01/2012 - 31/12/2014
The young child´s transition from holistic phrases to the use of syntactic constructions will be investigated. The project will use a combination of Phonetic and Computational Linguistic methods to determine how linguistic structure can be derived from the distributional in...

Complex perspective in epistemic assessment: exploring intersubjectivity in language
01/01/2012 - 31/12/2014
The proposed project investigates ´complex perspective´ in epistemic assessment. A complex perspective simultaneously denotes the speaker´s perspective with regard to an event and the speaker´s assumptions about the addressee´s perspective with regar...


Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 09:44

Share link