Department of Mathematics

Phone: +468162000
Fax: +4686126717
Address:
Roslagsvägen 101, Kräftriket, hus 5-6
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 5 Go to next page Go to last page
New directions in Ehrhart theory motivated by toric geometry
01/01/2015 - 31/12/2018
Sedan antikens dagar så har polytoper betraktats som vackra och mystiska föremål. Så vad är en polytop? Och mer precis vad är en gitterpolytop? Låt oss börja i dimension två. Ta ett stycke millimeterpapper och välj någr...

Dynamic process on complex networks
01/01/2015 - 31/12/2018
Komplexa nätverk har varit ett mycket aktivt forskningsområde det senaste decenniet. Kartläggning av stora empiriska nätverk har avslöjat att många olika typer av nätverk har gemensamma egenskaper. Detta har gett upphov till en stor mängd...

Spectral analysis of quantum graphs and networks
01/01/2014 - 31/12/2018
Kvantgrafer och nätverk - differentialoperatorer på finita och oändliga metriska grafer - används för att beskriva spektrala och transportegenskaper av system av helt olika natur: från mikrovågkameror till vattenvågor i smala kanaler. S...

Methods in register-based research in Life course and social epidemiology
01/01/2014 - 31/12/2017
Syftet är att reda ut ett antal metodologiska utmaningar som uppkommer vid registerbaserad epidemiologisk forskning på livsförloppsrelaterade och intergenerationella bestämningsfaktorer för hälsa. Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS ...

Correctness by Construction
01/01/2014 - 31/12/2017

As software becomes ever more ubiquitous in our lives, the need to ensure it runs without error becomes ever more important. Restarting a phone is a simple, if inconvenient task; restarting an aeroplane in mid-flight is not an option!

Correct by construction programming ...


Mathematical theory of genetic variation in structured populations and other topics
01/01/2014 - 31/12/2017
Hur kan man kvantifiera en arts genetiska livskraftighet och geografiska variation? Huvudprojektet i denna ansökan avser utvecklande av matematiska metoder för att studera genetiska förändringar i populationer med olika typer av struktur, såsom åld...

A statistical framework for comparing paleoclimate data and climate model simulations
01/01/2013 - 31/12/2017
Ett statistiskt ramverk för jämförelse av paleoklimatdata och klimatmodellsimuleringar Frågan om framtida klimatförändringar orsakade av människan är numera dagligen aktuell. Intensiv forskning pågår om hur klimatsystemet funge...

Grothendieck-Teichmueller group in algebra, geometry och quantization
01/01/2013 - 31/12/2017
Differentialgeometri är en del av geometrin som handlar om geometriska objekt på vilka man kan tala om avstånd. Den definierar till exempel vad som menas med att ett föremål kröke sig på ett satt som gör att krökningen kan mät...

Sampling without a frame
01/11/2013 - 31/12/2016
När man vill bilda sig en uppfattning om någon "parameter" i en befolkning, må vara partipolitisk preferens, inställning till A-kassans nivå, medellängd eller annat, brukar detta göras genom att en slumpvis vald grupp från populationen ...

Dynamic processes on social networks
01/01/2013 - 31/12/2015

The current project will analyse random processes taking place "on" social networks. Applications span from respondent driven sampling (RDS) used for "hidden populations", where individuals are collected for questionnaire by using the underlying social network; through geograp...Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 09:44