Department of Political Science

Phone: +468162000
Fax: +468152529
Address:
Universitetsvägen 10 F, plan 4 ,5, 7 samt Skogstorpet
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 5 Go to next page Go to last page
Delat ledarskap – en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016
I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställn...

Critical Studies on Gender Equality - Theorising Politics and Practice
01/01/2012 - 31/12/2016
Jämställdhet har funnits som en del av svensk politik sedan sextiotalet. Sedan dess har också kvinnoforskning och sedermera genusforskning utvecklats och till ett eget forskningsfält vilket även inbegriper studier av genus och politi...

Stakeholder participation, learning and management of ecosystems: a global study of 146 Biosphere Reserves in 55 countries
01/01/2012 - 31/12/2016

Theories of natural resource management and conservation, such as adaptive management and adaptive co-management, are based on strong but mostly untested assumptions about the importance of engaging local stakeholders in conservation and management efforts.

...


Governing the Anthropocene: Causes and effects of environmental governance in a comparative perspective.
01/02/2013 - 31/12/2016
Detta projekt utgår från två huvudfrågor: 1) Vad förklarar skillnader mellan länder i hur de har svarat på miljöproblemens utmaningar genom att upprätta policys och regleringar av olika miljöproblem?, samt 2) Finns det ett sa...

Rights of Nature - Nature of Rights. Neo-Constitutionalism and Ethno-Ecologist Resistance in Bolivia and Ecuador
01/01/2012 - 31/12/2015

Kan västvärldens invånare lära sig principer för harmoniskt levnadssätt av de andinska ländernas indianfolk? Kan grundlagsreform bidra till hållbar utveckling? De nya författningarna i Bolivia (2009) och Ecuador (2008) har uppm&au...


The climate change challenge. Solutions among students in economics, political science and law
01/01/2012 - 31/12/2015

This research program addresses questions concerning the solutions students choose regarding environmental challenges and climate change and the role of knowledge and values of such choices. Previous research in the field of education, environmental education, and educational ...


The Sámi Parliaments as Representative Bodies: A Comparative Study of the Elections in Sweden and Norway 2013
01/01/2012 - 31/12/2015
På en internationell nivå har urfolks rättigheter fått ett allt starkare erkännande under de senaste två decennierna, inte minst tydligt i 2007 års FN Deklaration om urfolkens rättigheter. De nordiska länderna uppvisar en samst&au...

Indigenous Rights and the Global Politics of Resource Extraction: The Case of Mining in Sápmi
01/01/2012 - 31/12/2015

Runt om i världen finns flera urfolk, såsom samer, inuiter, First Nations och maorier, som lever sida vid sida med majoritetssamhället. Men en samexistens mellan majoritetssamhället och urfolk är inte alltid enkel och urfolken är ofta i minoritet...


Från Norrmalmstorg till tsunamin. Nationella kriser i svensk demokrati
01/01/2012 - 31/12/2015

Stora olyckor, våldsdåd eller naturkatastrofer leder ofta till starka behov av nationell enighet. Under en kris håller man ihop. Möjligheten att ge uttryck för avvikande uppfattningar kan begränsas och då blir kriser ett hot mot demokrati...


Indigenous Rights and the Global Politics of Resource Extraction: The Case of Mining in Sápmi
01/01/2013 - 31/12/2015

Runt om i världen finns flera urfolk, såsom samer, inuiter, First Nations och maorier, som lever sida vid sida med majoritetssamhället. Men en samexistens mellan majoritetssamhället och urfolk är inte alltid enkel och urfolken är ofta i minoritet...Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44