Department of Physics

Phone: +46855378000
Fax: +46855378601
Address:
Roslagstullsbacken 21, AlbaNova universitetscentrum
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 23 Go to next page Go to last page
Neutrino Astronomy with IceCube
01/01/2016 - 31/12/2019

The discovery in 2013 of high energy neutrinos from space by the IceCube experiment at the South Pole has been a breakthrough for astroparticle physics. Their existence at detectable levels was predicted but never certain. Now the most pressing question is to identify the so...


Physics of interacting spin-2 fields and its applications
01/01/2016 - 31/12/2019

Elementary particles and the fields that mediate interactions between them are classified based on their "spin". At the fundamental level we encounter fields of spin 0, 1/2, 1 and 2. By now, we have consistent theories for fields of spin 0, 1/2 and 1 and these are the building...


Studies of atomic, molecular and cluster ions and their interactions
01/01/2016 - 31/12/2019

With this project I aim at: i, Studies of merged-beam reactions with atomic and molecular cat- and anions in a cold and almost collision-free environment; ii, Atomic lifetime measurements and molecular- and cluster cooling experiments with milliseconds to the hours time scales...


Theoretical astroparticle physics with focus on dark matter
01/01/2014 - 31/12/2019
Studier av bland annat den kosmiska bakgrundsstrålningen, avlägsna supernovor och hur stjärnor och galaxer rör sig visar på att universum bara till en liten del består av synlig materia. Universum verkar bestå av mestadels mörk energi (...

New experimental probes of Dark Matter with the ATLAS experiment
01/01/2014 - 31/12/2019
Astrofysiska och kosmologiska studier visar att vårt universum måste innehålla en stor mängd materia som inte växelverkar med ljus och är därför osynlig eller "mörk". Denna materia kallas "mörk materia". Man kan "se" mörk ...

Postdoc
- 30/06/2019

Theory of attosecond electronic correlation effects in extreme light-matter interactions
01/01/2015 - 31/12/2018
Det har skett en snabb utveckling av extrema ljuskällor under de senaste åren. Strålning med hög fotonenergi kan nu produceras i så korta pulser att de kan passera genom materia innan molekyler hinner vibrera eller elektroner kan emitteras. Dessa "ultr...

Commissioning of detectors for FAIR experiments
01/01/2015 - 31/12/2018
Atomen, sitt namn till trots, inte är odelbar. Vi vet att den består av elektroner och en atomkärna, där den senare har beståndsdelar neutroner och protoner (nukleoner) som byggstenar. Detta utgör den övervägande delen av den synliga mass...

Mutual neutralization of ion-pairs in the double electrostatic ion storage ring DESIREE
01/01/2015 - 31/12/2018
Vid Stockholms universitet har vi byggt en ny unik anläggning, DESIREE, för studier av atomära och molekylära joner och deras växelverkan. DESIREE står för ´Double ElectroStatic Ion-Ring ExpEriment´ och består av två ele...

Reactive collisions driven by non-adiabatic effects
01/01/2015 - 31/12/2018
Inom molekylfysiken, liksom inom all övrig fysik är det viktigt med ett nära samarbete mellan experiment och teori. Det är genom detta samarbete som vi verkligen kommer att kunna få en grundläggande förståelse av molekylära reaktione...


Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 12:00