Department of Criminology

Phone: +468162000
Fax: +468157881
Address:
Universitetsvägen 10 C, plan 6
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
Towards inclusion or exclusion? A life-course study of criminal men and women
01/01/2012 - 31/12/2014
Brottslighet och livschanser Frågan vad som påverkar individer att begå brott, i synnerhet som unga, hör till kriminologins mest grundläggande och studerade frågor. Mindre utforskade är frågor som rör vilka av dem som registrerats...

Political corruption and campaign contributions
01/01/2010 - 31/12/2012

This project seeks to analyze the problematic relationship between campaign financing and political corruption. The aim is to determine whether or not campaign financing fosters political corruption. Three specific questions will be explored:

1. Is there mor...


Livsförlopp och påföljder för brott ur longitudinellt perspektiv. En studie av två generationer”
01/04/2010 - 31/12/2012
Forskaren avser studera "påföljdskarriärer" hos kriminella män (och kvinnor) ur två olika generationer. Undersökningen är en självständig delstudie inom projektet "Uppföljning av Stockholmsungdomar". Inom detta större proje...

Youth-focused police work: The significance of ethinicity, social klass, and gender for police interventions.
01/01/2011 - 31/12/2011
Forskning visar att diskriminerande praktiker framför allt sker i början av rättsväsendets hantering. Syftet med undersökningen är att studera betydelse av olika interaktionsmönster vid möten mellan polis och ungdomar. Centrala frågor...

New risks and actors. Terrorism and organised crime in the field of plural policing
01/01/2009 - 31/12/2011
Under de senaste femton åren har ett vidgat säkerhetsbegrepp etablerats, samtidigt som en mängd nya polisiära aktörer vuxit fram. Båda dessa utvecklingar är av fundamental betydelse för att förstå hur risker hanteras i dagens s...

Brottsoffret och kriminalpolitiken
01/01/2011 - 31/12/2011


Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44

Share link