Department of Neurochemistry

Phone: +468162000
Fax: +468161371
Address:
Frescati Backe, Svante Arrheniusv väg 21 A
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page
Enzymes: from the test tube into the cell
01/01/2016 - 31/12/2019

Enzymes are key players in all cellular processes in every living organism. In spite of a wealth of knowledge, the functions of enzymes are still incompletely understood. Numerous application in biotechnology are based on enzymology and approximately half of all pharmaceutical...


Development of multidrug resistance to beta-lactam antibiotics
01/01/2014 - 31/12/2017
Resistens mot läkemedel är ett stort och växande problem inom den globala sjukvården. Resistens som uppkommer vid behandling av patienter kan göra läkemedel verkningslösa. Vissa sjukdomar kan redan initialt vara svårbehandlade på gr...

COMPACT
03/10/2012 - 01/12/2017

Neuropeptide galanin signalling in disorders
01/01/2012 - 31/12/2016
By activating three receptor subtypes, galanin has been shown to participate in regulation of several physiological mechanisms. The present research project will focus on the development of pharmacological tools necessary to understand the extended role of the galaninergic system...

Characterisation, optimization and validation of a neural stem cell line for estimation of developmental neurotoxicity
01/01/2013 - 31/12/2016
Syftet med ansökan är att utveckla och utvärdera nya helt djurfria testmetoder med hjälp av etablerade stamceller från nervsystemet för att ersätta djurtester för bedömning av kemikaliers effekter på nervsystemets utveckling. Ba...

The complex interplay between families of promiscuous enzymes and matrices of toxic substrates and other ligands
01/01/2013 - 31/12/2016
I stort sett alla biologiska processer som utspelar sig på molekylär nivå involverar proteiner. Bland proteiner är enzymer särskilt betydelsefulla eftersom de katalyserar tusentals olika kemiska processer som försiggår parallellt i levande ce...

Mechanisms involved in Alzheimer´s disease and neurodegeneration
01/01/2013 - 31/12/2016
Varför dör nervceller vid Alzheimers sjukdom (AD) och varför drabbas diabetespatienter oftare av AD och demens? Vi har studerat caspaser som spelar en viktig roll i cellers självmordsprogram. Nya rön visar att lokal caspase-aktivering kan leda till synapt...

Development of drug resistance by enzyme evolution
01/01/2013 - 31/12/2016
Resistens mot läkemedel är ett stort och växande problem inom sjukvården. Resistens som uppkommer vid behandling av patienter kan göra läkemedel verkningslösa. Vissa sjukdomar kan redan initialt vara svårbehandlade på grund av en ur...

Trans-Barrier Targeting
01/01/2012 - 31/12/2014
This project involves basic and applied research for nanotechnology-based targeted oligonucleotide (ON) delivery technology, providing an opportunity for new diagnostics and therapies, where conventional drug discovery approaches have failed or where molecular disease mechanisms ...


Researchers


Last updated on 2018-10-01 at 06:00