Department of Geological Sciences

Phone: +468162000
Fax: +4686747861
Address:
Geohuset, Svante Arrheniusväg 8 C
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 8 Go to next page Go to last page
Methane hydrate stability in a changing Arctic Ocean
01/01/2014 - 31/12/2017
Det finns en oro inom forskarvärlden att stora mängder metan bundet i så kallade hydrater (en isliknande förening) som förekommer på havsbottnen i våra världshav ska komma att lösas upp i samband med att oceanerna blir varmare. Dett...

Past-present-future Monsoon variability revealed by stable water isotopes: combining observations and climate models to assess its impacts on Bhutan-Nepal
01/01/2014 - 31/12/2017
Anthropogenic climate change, whose historical responsibility mainly lies with industrial nations, represents a critical challenge for developing countries. It is commonly accepted that the mean global temperature will increase by approximately 1 to 5 °C by 2100. This conside...

Ice flow and retreat dynamics in the western Ross Sea: configuration, competition and collapse
01/01/2014 - 31/12/2017
Nyligen gjorda observationer av istäckena på Grönland och Antarktis visar kraftiga förändringar i isflödet, i områden som dränerar stora mängder is till havet. Hastigheten hos dessa förändringar har lett till viktiga fr&ari...

Physical and geothermal properties of Arctic Ocean sediments: Boundary conditions required to improve assessments of marine hydrate stability and dissociation
01/01/2013 - 31/12/2017
Det föreslagna projektet handlar om vikten av att känna till fysiska och kemiska egenskaper hos Arktiska oceanens sediment för att förbättra kunskapen om mängden fruset metan som finns i dessa sediment, samt att bestämma metanets stabilitet. Sto...

Some like it hot - testing predictions of numerical models of continental extension, core complex development and lower-crustal flow
01/06/2013 - 31/12/2017
Det senaste århundradets utvecklingen inom det geovetenskapliga fältet har inneburit att geologin gradvis övergått från att vara en observerande vetenskap till att vara en vetenskap som försöker beskriva de grundläggande tektoniska proce...

Arctic Ocean bottom temperatures and bathymetry: Critical parameters for Earth system feedback studies
01/01/2013 - 31/12/2017
Detta projekt syftar till att undersöka två kritiska parametrar för studier av klimatets återkopplingsmekanismer i Arktis under den senaste istidscykeln: Arktiska oceanens bottenvattentemperaturer och bottentopografi. Projektet bygger på analyser av be...

Paleoceanography, paleoclimatology and stratigraphy of the SWERUS-C3 sediment core material
01/01/2014 - 31/12/2017
This proposal focus on investigations of the sediment core material to be acquired during the SWERUS-C3 program in 2014, from five selected sample boxes along the East Siberian margin and upper continental slope. The project is composed of the following components: (i) Analyses o...

Swedish –Russian – US Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions – The SWERUS-C3 Program –
01/04/2013 - 30/06/2017

SWERUS-C3 is a multi-disciplinary program with base funding supported from by the Swedish Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) aiming to investigate the linkages between Climate, Cryosphere (here: sea ice and coastal permafrost) and Carbon release from the sediment, with...


Reconstruction of past hydrological change and vegetation dynamics in south-east Africa using isotope signatures in biomarkers
01/01/2014 - 31/12/2016
De senaste åren har flera klimatmodeller tagits fram för att förutspå framtida klimat-förändringar för olika platser på jorden. De regionala klimatmodeller som finns tillgängliga för Afrika, uppvisar ofta mycket osäkra och...


Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44