Department of Meteorology

Phone: +468162000
Fax: +468157185
Address:
Arrhenius Laboratory, 6th FloorSvante Arrhenius Väg 16CFrescati Campus
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 8 Go to next page Go to last page
The impact of the representation of new particle formation on marine stratocumulus clouds and climate projections in a global climate model
01/01/2016 - 31/12/2018

Human interference with the climate system is occurring, and climate change poses risks for human and natural systems. Uncertainties in the rate and magnitude of climate change, and thereby also in impacts on society and natural systems, largely reduce the probability of makin...


Diagnosing the cycle of energy associated with the ocean circulation
01/01/2014 - 31/12/2017
Oceanen transporterar stora mängder värme, och har därför stor betydelse för klimatsystemet. Den är dock ingen värmemaskin, eftersom oceancirkulationen snarare drivs av vindarnas friktionskraft än av uppvärmning och avkylning vid ytan....

Understanding the atmospheric response to solar variability using rapid fluctuations in solar irradiance
01/06/2013 - 31/12/2017
För att få full klarhet i hur jordens klimat förändras och vilken inverkan människan har på det, måste vi förstå dess naturliga fluktuationer. Solen, som är orsaken till att vi överhuvud taget har en atmosfär och ett...

Kan biologiskt genererade polysacharider i havsytan bromsa smältningen av istäcket i den Arktiska havsbassängen?
01/08/2013 - 31/12/2017
Ett av de största hoten för vår miljö och framtida klimat är utnyttjandet av energikällorna kol och olja. Rekommendationer till begränsningar av utsläpp av växthusgaser ges med hjälp av globala klimatmodeller av atmosfären o...

Swedish –Russian – US Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions – The SWERUS-C3 Program –
01/04/2013 - 30/06/2017

SWERUS-C3 is a multi-disciplinary program with base funding supported from by the Swedish Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) aiming to investigate the linkages between Climate, Cryosphere (here: sea ice and coastal permafrost) and Carbon release from the sediment, with...Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44