Atomic Physics

Phone: +46855378000
Fax: +46855378601
Address:
Roslagstullsbacken 21 C, plan 4, Albano
10691 Stockholm
Sweden


Department projects

Theory of attosecond electronic correlation effects in extreme light-matter interactions
01/01/2015 - 31/12/2018
Det har skett en snabb utveckling av extrema ljuskällor under de senaste åren. Strålning med hög fotonenergi kan nu produceras i så korta pulser att de kan passera genom materia innan molekyler hinner vibrera eller elektroner kan emitteras. Dessa "ultr...

Cold atoms and antiatoms
01/01/2013 - 31/12/2017
Universums innersta kan avslöjas vid låga temperaturer Den här ansökan består av två delar, med det gemensamma att de syftar till att förstå naturens mest grundläggande egenskaper genom att studera atomer som fångats vid temp...

Calculations on Highly Correlated Atomic Systems
01/10/2013 - 31/12/2017
Kunskap om basala atomära processer är viktig för såväl den grundläggande förståelsen av vår omvärld som för utveckling av tekniska tillämpningar. Noggranna beräkningar är här ett oumbärligt komple...

Studies of atomic, molecular and cluster ions and their interactions
01/06/2013 - 31/12/2017
Var kommer vi ifrån och hur uppstår liv? Hur bildas och dör stjärnor och solsystem och vad består universum egentligen av? Det är frågor som sysselsatt mänskligheten sedan urminnes tider. Nu kommer vi självklart inte att finna n&ar...

Cold molecular reactions
01/02/2013 - 31/12/2017
En av de mest grundläggande fysikaliska lagarna kallas Coulombs lag. Den beskriver hur två partiklar med motsatt laddning attraherar varandra med en kraft som är proportionell mot laddningarnas storlek och avtar med kvadraten på avståndet mellan laddni...

Probing extreme light-matter interactions on the attosecond timescale
01/01/2013 - 31/12/2016
Det har skett en snabb utveckling av extrema ljuskällor under de senaste åren. Energirik strålning kan nu produceras i så korta pulser att varken molekyler hinner vibrera eller elektroner hinner fly innan pulserna är över. Dessa "ultra-korta" puls...

Dynamics of Weakly Bound Quantum Systems
01/05/2011 - 30/04/2015
This project entitled “Dynamics of Weakly Bound Quantum Systems” (DWBQS)
describes a joint collaborative academic project and exchange scheme between
researchers from Norway, Sweden and France as beneficiaries and Argentina and
India as participants. Th...

Design and control of new states of matter of cold atoms
01/01/2009 - 31/12/2012
Den moderna atomfysiken har gått från att passivt studera de atomer som förekommer i naturen, till att aktivt bygga och manipulera helt nya materietillstånd. Atomer kan nu användas till att studera fundamental fysik av betydelse långt utanfö...

Design and control of new states of matter of cold atoms
01/10/2009 - 30/09/2012
My application concerns three theoretical projects, all relating to ongoing experiments with cold atoms: 1) Antihydrogen: I work together with the ALPHA experiment at CERN, where cold antihydrogen is created. The goal is to trap antihydrogen, and use spectroscopy to test fundame...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55