Centre for Medieval Studies

Phone: +468162000
Fax: +468167548
Address:
Universitetsvägen 10 D, plan 9

Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
The Word made Flesh: the Body in Protestant Culture, c. 1600-1750
01/01/2016 - 31/12/2019

The project challenges current international research that suggests that the bodies of early modern Protestants were somehow secular although society was not. The main thesis is that corporeal and material experience was an essential part of early modern Lutheran religious cul...


Between trade union internationalism and nationalism: European market integration and the post-war migrations, International Trade Secretariats and Swedish trade unions
01/01/2017 - 31/12/2019

The aim is to study relations between International Trade Secretariats
(ITS) and national trade unions, considering the post-war European
market integration in general and migration-related issues in
particular. The project deals with the agency of the ITS, how they
re...


Social Conflicts and Conceptual Change: A Digital Humanities Approach to Medieval Sermons
01/01/2017 - 31/12/2019

This project examines how the concept of social conflict was understood, presented and developed in medieval sermons before the drastic increase in popular movements in the High Middle Ages. It implements computational methods in the study of digitized texts, and aims to ascer...


Is their cause our cause? Swedish solidarity with Chile 1971-1991
01/01/2016 - 31/12/2018
Syftet med projektet är att studera solidaritetens villkor. Detta ska göras genom att undersöka vad som skedde i relationen mellan chilenska flyktingar och svenska vänsteraktivister i 1970- och 1980-talets Sverige. Sverige tog emot cirka 19 000 chilenska flyktingar under Pin...

Servants in seventeenth and eighteenth century Sweden: In demand or oppressed?
01/01/2014 - 31/12/2016
Stormaktstidens tjänstefolk: eftertraktade eller förtryckta? Syftet med projektet är att undersöka tjänstefolkets ställning i stormaktstidens Sverige. Medan tidigare forskning tagit fasta på de stränga lagar och normer som gällde f&ou...

From People´s Health to "Healthism". New Femininities and Masculinities in Health and Fitness from 1970
01/01/2014 - 31/12/2016
Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970 Mot bakgrund av den snabba privatiseringen och kommersialiseringen av hälsans och träningens område vill jag i detta projekt unde...

Real Property and Movable Goods in Late Medieval Sweden
01/01/2014 - 31/12/2016
Projektet syftar till att vinna ny kunskap om hur män och kvinnor i medeltidens Sverige vidgade sitt sätt att förfoga över sin egendom, för att på så sätt öka sin ekonomiska frihet. Vår hypotes är att denna förän...

Teaching virtue: a research cluster for the study of the politics of education in pre-modern Europe
01/01/2013 - 31/12/2016
The research cluster will bring together researchers and doctoral students who specialize in the cultural and intellectual history of the pre-modern periods into a creative research environment. The activities will be hosted by the Centre for Medieval Studies at Stockholm Univers...

The Market of Self-Realization. Swedish Correspondence and Distance Education, 1890s-1970s
01/01/2014 - 31/12/2016
Korrespondens- och distansundervisningen fyllde under 1900-talet ett tomrum mellan två utbildningssystem: det gamla läroverks- och universitetssystemet under seklets förra del och utbyggandet av grundskolan, tillkomsten av komvux och småhögskolor under ...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55