Centre for the Study of Cultural Evolution

Fax: +4686747366
Address:
Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
10691 Stockholm
Sweden


Department projects

Evolutionary Transitions in Humans - From Nature to Culture
01/01/2016 - 31/12/2020

Svensk sammanfattning

Varför blev människan så annorlunda än andra djur? Vad är det unikt mänskliga? Det är några av de frågor som en tvärvetenskaplig forskargrupp från Stockholms universitet f&a...Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55