Folke Schmidts Minnesfond

Phone: +468162000
Address:
Universitetsvägen 10 C, plan 4-9

Sweden


Department projects

Problemområden inom migrationsrätten
01/01/2009 - 31/12/2012

Projektmålet är att skapa en en monografi över migrationsrätten.

Metod och arbetssätt
Traditionell juridisk vetenskaplig metod, vilket innebär en analys av lagar, förarbeten, doktrin och rättspraxis inom undersökningsomr...Last updated on 2017-08-05 at 13:55