Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE)

Phone: +4686747000
Fax: +468164908
Address:
Roslagsvägen 101, hus 7, Kräftriket
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
Global Policy Brokers: The Role of Transnational Think Tanks in Shaping Political Agendas
01/01/2014 - 31/12/2017
Globala policymäklare: transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska agendor På den globala politiska arenan har en ny typ av aktörer vuxit fram under de senaste decennierna ? tankesmedjorna. I frågor som klimatförändringar, säke...

Managing preschool the Lean way. An industrial management model enters childcare
01/01/2014 - 31/12/2017
Projektet undersöker införandet och arbetet med management modellen Lean inom Stockholms kommunala välfärdssektor (äldreomsorg, socialtjänst, hemtjänst och barnomsorg). Projektet undersöker mer specifikt hur Lean fungerar i praktiken i komm...

The Do-gooders of global finance: An ethnographic inquiry into what pension capital does - and does not do
01/01/2014 - 31/12/2016
Pensions fonder, och andra institutionella ägare, har därför kommit att kallas ?ombudskapitalister?, och sådana ska de ta in annat än strikt ekonomiska aspekter i sina investeringsstrategier. I denna utveckling, och som finansiella ombud åt andra, ...

De policyintellektuella i välfärdsstaten: anställda för att bedriva politik
01/01/2012 - 31/12/2015

En av de stora förändringarna i den svenska demokratin under de senaste decennierna är försvagningen av de politiska partierna i form av minskningen av antalet fritidspolitiker och krympande medlemsantal. Professionaliseringen av de politiska partierna har inneburit att nya sä...


The results agenda in development cooperation
01/11/2012 - 30/09/2015

The research project ‘The results agenda in development cooperation’ aims to increase our understanding of management and implementation of development cooperation. The project explores how the so-called results agenda (i.e., increased demands for measuring and sho...


Sustainability in action
01/01/2011 - 31/12/2014

Local Worlds of Social Cohesion. The Local Dimension of Integrated
Social and Employment Policies
01/07/2011 - 30/06/2014
Radical changes in the local governance of social cohesion in many Member States of the European Union are the focus of LOCALISE’s research on the organisational challenges of an integrated social and employment policy. The multiple needs of the most vulnerable groups in society ...

Genus, räddningstjänst och organisation
01/01/2010 - 31/12/2013

GRO består av sex forskningsprojekt inom tre områden:

1. Utbildning

2. Teknik och organisation

3. Politiska processer och organisering i relation till jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Den kommunala räddningstjäns...


Improving the State of the World: World Economic Forum and the Politics of Global Economy
01/01/2011 - 31/12/2013
Improving the State of the World: World Economic Forum and the politics of economy Abstract Economic worlds are social worlds. Modern states with capitalist economies create institu-tional conditions for stable markets. In contemporary world, states are still important market cre...

Understanding Agency. Conceptions of Action, Human Nature and Value in the Western Tradition
01/01/2008 - 31/12/2013
Many organisations are keen on organising markets. They seek to influence the behaviour of sellers and buyers, influence the design and classification of goods and services, supervise markets, and describe and explain the way markets function. Not only are states involved in ...


Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44