Karolinska Institutet (KI)Address:
SE010 - Stockholms län
Sweden


Related Projects

Go to first page Go to previous page 6 of 6 Go to next page Go to last page
Support to families with preterm born infants - a child-parent-interaction based intervention
01/01/2017

In this study we focus on the extremely preterm born infants, born more than three months before expected date, that are at highest risk for special needs. Children that are born extremely preterm in Sweden today get the most advanced medical care at a high cost....


Stöd till extremt prematurfödda barn och familjer - en samspelsbaserad multidisciplinär intervention under första levnadsåret
01/01/2017

Extremt tidigt födda barn (EPT) får en intensiv och alltmer effektiv perinatal vård där cirka 90 % av barn födda före graviditetsvecka 28 överlever (1). Internationella och inhemska studier visar att dessa barn går i vanliga skolor, men att de ofta har problem med inlärning (2...


Quorum Sensing, Succession and Population Dynamics in Polymicrobial Communities
Communication Highways and Polymicrobial Communities Bacteria do not exist as singular species in segregated communities. The relevance of bacterial monoculture to real life scenarios is rapidly being eclipsed by the realization that many interactions within communities are depen...


Last updated on 2017-22-03 at 06:48