Centre for Gender Studies

Phone: +468162000
Fax: +4686747300
Address:
Universitetsvägen 10 B, plan 4
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Mediating Global Motherhood. Gender, race and sexuality in swedish media representations of transnational surrogacy and transnational adoption.
01/01/2013 - 30/11/2016
Detta projekt undersöker bilden av internationellt surrogatmödraskap och internationell adoption i svenska medier. Internationellt surrogatmödraskap är en snabbt expanderande global industri möjliggjord av högteknologiska processer som exmpelvis embr...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55