Department of Physical Geography

Phone: +468162000
Fax: +468164818
Address:
Svante Arrheniusväg 8 C
106 91 Stockholm
Sweden


Description

Collaborators: Evan Gowan, James Lea


Department projects

Go to first page Go to previous page 2 of 12 Go to next page Go to last page
Untangling human freshwater consumption by water-storage reservoirs with hydroclimatic observations and space-based hydrology
01/01/2016 - 31/12/2018

Freshwater consumption from water-storage reservoirs has been found responsible for the recent breaching of a proposed planetary boundary for human water use determining a safe operating space for humanity. However, the mechanistic processes beyond this reservoir-related consu...


Developing Multivariate Indicators for Detecting and Monitoring Concurrent Climate Extremes Using Satellite Observations
01/01/2016 - 31/12/2018

The major droughts and heat waves of recent history (e.g. 2003 Europe, 2011 East Africa, 2012-2015 United States) and their significant consequences (e.g., food insecurity, economic damages, significant death tolls) call for improving our knowledge in understanding changing cl...


Meltwater drainage along the northwestern Laurentide Ice Sheet: assessing its role in abrupt Late Glacial climate change
01/01/2014 - 31/12/2017
Slutet av den sista istiden präglades av klimatsvängningar av olika styrka och varaktighet inom den allmänna uppvärmnings-trenden från det kalla glaciala till det milda interglaciala klimatet. Den mest tydliga klimatsvängningen var Yngre Dryas (12 9...

High latitude soils and the global climate system-the role of surface organic soil layers and cryoturbation in the turnover of soil organic matter
01/01/2015 - 31/12/2017
Jordar i nordliga ekosystem är viktiga för jordens klimat I det boreala barrskogsbältet och i Arktis permafrost (mark som är frusen året om) lagras mycket stora mängder organiskt material i marken. Det rör sig om delvis förmultnat väx...

Creating a web-based tool to manage current and mitigate future water related impacts on road infrastructure in Sweden
01/01/2015 - 31/12/2017

Planeringsverktyg för åtgärder mot vattenrelaterade skador på väginfrastruktur under nuvarande och framtida klimatförhållanden

På senare år har skyfall och höga vattenflöden orsakat svåra skador på u...


The function of time since change on biodiversity patterns in fragmented landscapes
01/01/2015 - 31/12/2017
Inom ekologin finns det många teorier kring hur storlek och avstånd mellan olika vegetationstyper påverkar vilka arter som kommer tid och hur många som kan etablera sig där. Dessa teorier är underbyggda med observationsdata och olika experiment. ...

Thawing permafrost in subarctic peat plateaus - impacts of climate change
01/01/2015 - 31/12/2017

På nordliga breddgrader finns stora arealer med torvmarker som är frusna året om (permafrost). Torvmarkerna består av ofullständigt nedbrutet växtmaterial som har lagrats under tusentals år och innehåller stora mängder organisk...


Coupled changes in permafrost and hydrology as a result of Arctic climate change -quantifying changes in permafrost and water temperatures using novel modeling techniques and field experiments
01/01/2016 - 31/12/2017

Arctic environments are expected to undergo substantial changes following predicted warming of 2.2 ? 8.3 °C within this century, according to the IPCC. Most dramatic for ecosystems and society will likely be the loss of permafrost and associated changes in the freshwater syste...


Frozen landscapes in transition: improving predictions of ice sheet stability in a warming world by numerical modeling
01/01/2013 - 31/12/2016

De stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis samverkar med atmosfären och oceanerna och påverkar vårt framtida klimat. Sambandet mellan isarna och klimatet är mycket komplicerat och FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) skriv...Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44