Elementary Particle Physics

Phone: +46855378000
Address:
Roslagstullsbacken 21 och Roslagsvägen 30 D
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

New experimental probes of Dark Matter with the ATLAS experiment
01/01/2014 - 31/12/2019
Astrofysiska och kosmologiska studier visar att vårt universum måste innehålla en stor mängd materia som inte växelverkar med ljus och är därför osynlig eller "mörk". Denna materia kallas "mörk materia". Man kan "se" mörk ...

Top quark production as a window to new physics
01/03/2013 - 31/12/2017
Allt som vi ser omkring oss består av atomer såsom väte, syre, järn och så vidare. Atomerna består i sin tur av odelbara punktlika partiklar. Dessa partiklar är elektroner, muoner, neutriner och kvarkar. Partiklarna hålls samman av fyr...

Search for Exotic Massive Particles with the ATLAS Experiment
01/01/2014 - 31/12/2017
Elementarpartikelfysiken behandlar materiens allra minsta beståndsdelar och de krafter som verkar mellan dem. För att beskriva denna subatomära värld används den så kallade standardmodellen för partikelfysik. De tolv elementarpartiklar i stand...

Physics with ATLAS
01/01/2013 - 31/12/2017
Hur uppstår vilomassa hos elementarpartiklarna? Det är en fråga som forskarna hoppas få svar på under det kommande året. Enligt partikelfysikens huvudteori, Standardmodellen, så finns ett fält, i hela universum, Higgsfältet, som ...

Search for Supersymmetry and Extra-Dimensions with the ATLAS Experiment at CERN
01/03/2013 - 31/12/2015
Partikelfysikens standardmodell är den bild och teori vi har idag för att beskriva materiens minsta byggstenar, och hur de växelverkar med varandra. Denna modell har testats experimentellt med oerhörd precision och berättar för oss att materiens mins...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55