National Library of SwedenAddress:

Sweden


Related Projects

From Business Commodities to Revered Cultural Heritage: Global Media, Vernacular Strategies, and Cultural Negotiations
01/01/2009 - 31/12/2012
Avsikten med projektet är att i brett perspektiv och med skilda accenter fördjupa forskningen kring tidig filmkultur med uppmärksamhet också på detta kulturarvs plats och växlande kulturella prestige inom minnesinstitutionerna i Sverige. Kungliga b...


Last updated on 2017-22-03 at 06:48