Archaeological Research Laboratory

Phone: +468162000
Fax: +4686747366
Address:
Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

The Big Five Non-destructive archaeological geophysical surveys of five Ölandic ringforts
01/01/2014 - 31/12/2017
Att gräva utan spade
På Öland finns idag femton förhistoriska borgar. De är av skiftande storlek och har, till största delen, använts av människorna som bodde på Öland under de tidsperioder som kallas folkvandringstid (400-...

Demographic history and population structure of northern Scandinavia
01/01/2014 - 31/12/2017
En av Europas få urbefolkningar finns i norra Skandinavien, och vi vet väldigt lite om dess historia. Samerna har förlitat sig på en muntlig tradition i sin historiebeskrivning, och de har inte beskrivits av andra folk förrän mycket sent i sin hist...

The Atlas of ancient human genomes in Sweden
01/01/2013 - 31/12/2016
ATLAS ? över den förhistoriska demografin i Sverige Befolkningens utveckling i Europa har under lång tid varit ett omdebatterat ämne. Arkeologin har gett en kronologisk och geografisk bild av den kulturella och sociala utvecklingen medan den demografiska utve...


Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55