Department of Language Education

Fax: +46812076690
Address:
Universitetsvägen 10 E
106 91
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
Narratives of language use in new multilingual Sweden – a longitudinal study based on adult migrant’s experiences
01/01/2017 - 31/12/2019

Due to globalisation and the significant increase of immigration in
recent years, Sweden has become a multilingual country. These changes
have transformed society and also the way people are using languages in
everyday life. More and more people speak a Swedish which the...


Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages: An Alignment Study on Oral Language
01/01/2016 - 31/12/2018

The purpose of this project is examine interactions and alignment between learning, teaching and assessment of second foreign languages (SFL) in order to gain a better understanding of conditions and learning outcomes in foreign languages other than English in the Swedish scho...


The role of mother-tongue instruction for the lexical development of Somali-Swedish speaking children in the early school years.
01/01/2013 - 31/12/2016
Det aktuella projektet undersöker modersmålsundervisningens betydelse för tvåspråkiga elevers ordförrådsutveckling i såväl modersmålet som andraspråket och exemplifierar vad det kan innebära att utveckla ett skolr...

Multilingual students´ meaning-making in school biology and physics - an interdisciplinary study on subject and language
01/01/2014 - 31/12/2016
Flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik - en tvärvetenskaplig studie av ämne och språk Att lära sig naturvetenskap innebär stora svårigheter för flerspråkiga elever, både för nyanlän...

The role of the background languages in third language acquisition. Vocabulary and syntax.
01/01/2012 - 31/12/2014
Bakgrundsspråkens roll i tredjespråksinlärning. Vokabulär och syntax. Forskningen kring främmande språk och språkinlärning har länge varit koncentrerad på vad modersmålet spelar för roll för inlärningen a...

Foreign language education. Doctoral school of language education for English, French, Italian, Spanish and German
01/01/2011 - 31/12/2014
Forskarskolan syftar till att öka kompetensen hos språklärare genom utbildning i frågor som rör flerspråkighet, språkinlärning, språkundervisning samt bedömning av språkkunskaper. Därmed skapas bättre för...

Transfer of lexicon and syntax in third language acquisition
01/01/2011 - 31/12/2013
Lexikal och syntaktisk transfer i tredjespråksinlärning Forskning kring hur främmande språk lärs in har traditionellt rört andraspråksinlärning, där man bland annat har studerat hur modersmålet påverkar det andra spr&ari...

Programme for International Student Assessment (PISA)
01/01/2011 - 31/12/2013
Programme for International Student Assessment (PISA) är ett OECD-projekt som studerar effekterna av medlemsländernas satsning på utbildning inom det obligatoriska skolväsendet. Projektets syfte är att undersöka i vilken grad olika utbildningssystem...

Newly arrived children and learning - a cross-disciplinary study on the learning conditions for newly arrived children in Swedish schools
01/01/2011 - 31/12/2013
The aim of this research project is to describe, analyze and discuss the organization, practical operations and effects of the integration of newly arrived students in municipalities of Stockholm, Södertälje and Boxholm and three of their schools (junior high). Our main...

Measuring second language vocabulary
01/01/2009 - 31/12/2011

An increasing number of students in Swedish schools today have other first languages than Swedish and may therefore have difficulties following instruction in Swedish. Textbooks and other written sources play an important role for learning at school and knowledge of the vo...Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55