Department of Swedish Language and Multilingualism

Phone: +468162000
Fax: +468158533
Address:
Universitetsvägen 10 D, plan 6
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page
Interaction and Variation in Pluricentric Languages - Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish
01/01/2013 - 31/12/2020

Pluricentric languages are languages spoken in more than one country. In Europe alone there are many examples: English, French, German and Swedish. But do people interact the same way in different countries simply because they speak the same language? Or do the communicative p...


Invisible Process – Cognition and working memory of dialogue interpreting
01/01/2017 - 31/12/2020

In dialogue interpreting, the interpreter orally translates dialogues between two or more people, alternating between the two languages. Influential Swedish and international studies (e.g. Wadensjö, 1998) have shown the interpreter’s important function in also managing the ove...


Voicing participation: Linguistic citizenship beyond educational policy
01/01/2017 - 31/12/2019

The purpose of this project is to build a network of scholars in the
geopolitical North and South around alternative practices and policies
to the import of Northern models and expertise for mother-tongue based,
multilingual education. It will be framed on research on ho...


Professional Communication and Digital Media - Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace
01/07/2016 - 30/06/2019

Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk: komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön

Dagens arbetsliv har blivit alltmer komplext. Människor från olika kulturer och språkområden...


With motion in mind: The role of language in motion event cognition
01/01/2016 - 31/12/2018
Tänker talare av olika språk på olika sätt? Denna fråga har dryftats sedan Antikens dagar, men det är först på senare tid som forskningen på allvar börjat undersöka denna möjlighet. Föreliggande projektet sluter sig till det växande forskningsfältet språklig relativism, som ...

The role of mother-tongue instruction for the lexical development of Somali-Swedish speaking children in the early school years.
01/01/2013 - 31/12/2016
Det aktuella projektet undersöker modersmålsundervisningens betydelse för tvåspråkiga elevers ordförrådsutveckling i såväl modersmålet som andraspråket och exemplifierar vad det kan innebära att utveckla ett skolr...

Ordbok till de nordiska medeltidslagarna - Medieval Nordic Legal Dictionary
01/01/2013 - 31/12/2016
Medieval Nordic Legal Dictionary - Ordbok till de nordiska medeltidslagarna (MNLD) blir en koncentrerad encyklopedisk historisk nordisk-engelsk ordbok över medeltida nordisk terminologi och begreppsapparat inom det juridisk-kulturella området. MNLD baseras på de ...

Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen
01/01/2014 - 31/12/2016

Sveriges befolkning blir äldre. En allt större andel av de äldre har inte svenska som första språk. Detsamma gäller många som arbetar och praktiserar inom vården. Vad betyder detta för äldreomsorgen som vårdmiljö ...Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 09:44