Department of Swedish Language and Multilingualism

Phone: +468162000
Fax: +468158533
Address:
Universitetsvägen 10 D, plan 6
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 4 of 4 Go to next page Go to last page
Health literacy and knowledge formation in the information society
24/10/2014
Den googlande patienten: att bygga kunskap om hälsa och sjukdom i informationssamhället Varje år får några hundra gravida kvinnor i Sverige veta att det barn de väntar har ett allvarligt hjärtfel. Flera av dessa barn behöver en eller...


Researchers


Subordinate Organisational Units


Last updated on 2017-12-06 at 09:44