General Linguistics

Phone: +468162000
Fax: +468165389
Address:
Universitetsvägen 10 C, plan 2-3

Sweden


Department projects

Language contact and relatedness in the Hindukush Region
01/01/2015 - 31/12/2019
Språkkontakt i Hindukushbergen. Målet med projektet är att upprätta en lingvistisk profil över språken som talas i Hindukushregionen, ett bergsområde i nordöstra Afghanistan, norra Pakistan och delar av Indienkontrollerade Kashmir. Regi...

Enhancing preschool children´s attention, language and communication skills: An interdisciplinary study of socio-emotional learning and computerized attention training
01/01/2015 - 31/12/2018
Är uppmärksamhet något som bäst tränas med hjälp av ett datorprogram, eller utvecklas uppmärksamhet bäst i socialt samspel kring ett gemensamt lärandeobjekt? Kanske har de två metoderna olika fördelar? Syftet med denna inte...

Pioneers of Island Melanesia
01/01/2002 - 31/12/2005

This collaborative project combines the insights of linguistics, archaeology, genetics and biological anthropology to investigate the early human prehistory of Island Melanesia.

The big islands to the east and south of New Guinea, in the southwest Pacific, were inhabited...Researchers


Last updated on 2017-08-05 at 13:55

Share link