Department of Education

Phone: +468162000
Fax: +468158354
Address:
Frescativägen 54
106 91 Stockholm
Sweden


Department projects

Go to first page Go to previous page 1 of 5 Go to next page Go to last page
Critical thinking and the undergraduate thesis in four disciplines
01/01/2017 - 31/12/2020

The project will inquire into academic critical thinking and the
undergraduate thesis in the humanities and social sciences. The
disciplines of History, Literature, Pedagogy and Psychology will serve
as cases, all with long-standing and comparable thesis traditions. The ...


Following footprints of resilient youth: successful educational trajectories and transition into higher education
01/01/2017 - 31/12/2020

This study examine the mechanism and factors that contributed to the academic success of students from household with low or poor educational capital, or parents with low or no income. Theory holds that the failure of this category of students is primarily due to their lack o...


From Paris to PISA? Governing Education by Comparison 1867- 2015
01/01/2015 - 31/12/2017
Internationella jämförelser mellan utbildningssystem är inte en ny företeelse även om det kan upplevas så i och med att exempelvis PISA och TIMSS på senare tid fått väldigt stor uppmärksamhet. I själva verket har mer systematiska internationella jämförelser påverkat våra utb...

Excellence, meritocracy and equality in academia – the importance of gender and ethnic background in grant decisions to excellent research environments and in decisions about professor appointments
01/01/2014 - 31/12/2016
There are signs of discrimination against women academics in Sweden, despite a positive approach to gender equality. Ethnic discrimination also occurs in the labour market, but there is a lack of scientific studies regarding academics with migrant backgrounds. It is important bot...

School development through teacher research- a comparative study on Lesson and Learning Study in Sweden and Tanzania
01/04/2013 - 31/12/2016
Skolutveckling genom lärarforskning - en komparativ studie om Lesson och Learning Studies i Sverige och Tanzania Det övergripande syftet med det här projektet är att genom lärarforskning testa och vidareutveckla vad som kallas Lesson/Learning Study (LLS) ...

Delat ledarskap – en alternativ berättelse Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016

I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på förestä...


Delat ledarskap – en alternativ berättelse. Om föreställningar, chefspraktik och lagstiftning
01/01/2014 - 31/12/2016
I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat och distribuerat ledarskap är en del av denna trend. Projektets syfte är att bidra med kunskap om delat ledarskap med tonvikt på föreställn...

ALTER - Fifth Annual European Conference of Disability Research
01/06/2016 - 30/06/2016

This application concerns the funding of keynote speakers at The Fifth Annual Conference of Alter, in Stockholm, 30 June - 1 July 2016. The title of the conference is: Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research, Comparisons and Exchan...


Språkliggörande av dans
01/01/2013 - 31/12/2014

I dans och dansutbildning har företrädarna, liksom i andra verksamheter och utbildningar som representerar en praktikgrundad kunskap, ofta svårt att sätta ord på de förmågor som framstår som centrala. När det gäller dans s&...


The school and the public science 1945-2000
01/01/2011 - 31/12/2014
The project focuses on how school science and technology during the last 50 years have been forced to meet demands of how to increase their enrollement-- in other words how an inbuilt attractivness becomes a standing demand onto these scool subjects. My aim is to describe how the...


Researchers


Last updated on 2017-12-06 at 09:44