Prof Kimmo ErikssonProjects

Processes of cultural heritage: models, laboratory experiments, case studies, and infrastructure
01/01/2009 - 31/12/2012
Kulturarvsprocesser: modeller, laboratorieexperiment, fallstudier och infrastruktur Den mänskliga kulturen utgör en magnifikt mångfasetterad samling av element som kan vara både materiella (t.ex.verktyg, konstverk, transportmedel) och ickemateriella (t.ex. i...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19