Dr Roine VestmanProjects

Numeracy, financial literacy and indebtedness
01/01/2012 - 31/12/2013
Hushållen står inför allt större och mer komplexa finansiella beslut. Två exempel på detta är ökande bostadspriser, vilket innebär att hushållens skulder också ökar, och det svenska pensionssystemet som innebä...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19