Dr Sören HäggqvistProjects

Thought experiments, intuitions, and disagreement
01/07/2013 - 31/12/2015
Tankeexperiment och intuitioner Om man ställer en hypotetisk fråga, efter viss reflektion besvarar den och därtill hävdar att svaret visar något om en teori eller hypotes, då har man utfört ett tankeexperiment. Tankeexperiment är allts&a...

Thought experiments, intuitions, and disagreement
01/07/2013 - 31/12/2015
Tankeexperiment och intuitioner Om man ställer en hypotetisk fråga, efter viss reflektion besvarar den och därtill hävdar att svaret visar något om en teori eller hypotes, då har man utfört ett tankeexperiment. Tankeexperiment är allts&a...


Last updated on 2017-16-06 at 11:15