Dr Björn Falkevall


Description

Jag arbetar som lärare i första hand med inriktning på ämnesdidaktik i religionskunskapsämnet. Jag undervisar i ämnesdidaktiska kurser och gör treapartssamtal i samband med dem. Men jag handleder och examinerar självständiga arbeten och undervisar även i andra kurser.

Mitt eget forsknings- och utvecklingsintresse är dock även det religionskunskapens didaktik – främst inriktningen på praktiken som källa för utveckingen av lärares praktiska kunskap. Inom det området håller jag på med en ett antologibidrag vid Cehum och en grundbok som förhoppningsvis blir klar under 2013.

In English:

I work as a teacher in the first place, focusing on the Teaching of religious subject. I teach courses in teachin and learning in Religions and conduct third-party calls in connection with them. Also I supervise and examine independent work and teach in other courses.My own research and development interest, however, is also teaching and learning in religions - mainly focus on practice as a source for the development of teachers' practical knowledge. Within that area, I work with an anthology with contributions at Cehum and a basic reference that hopefully will be completed in 2013.Last updated on 2017-16-06 at 11:14