Dr Helen CoxallProjects

Terminal Eocene cooling and ice rafting on the Newfoundland margin
01/01/2015 - 31/12/2016
Västra Nordatlantens roll i det stora språnget mot vår nuvarande istidsperiod Det har funnits ett antal istidsperioder i Jordens historia. Sådana perioder rymmer såväl istider som mellanistider och kan pågå i flera tiotals miljoner &a...

Eocene-Oligocene greenhouse to icehouse transition in the North Atlantic
01/01/2009 - 31/12/2010
A diverse array of geoscientific data show patterns of major change at or near the Eocene-Oligocene boundary (34 Ma), indicating a period of fundamental climatic and biotic reorganisation which marked the first step in Earth’s transition into an ‘icehouse’ clima...


Last updated on 2017-16-06 at 11:19