Dr Stefan WiklundProjects

Ensamstående mödrar – välfärd, socialtjänst och försörjning
01/01/2007 - 31/12/2010
Syftet är att beskriva och analysera försörjningssituationen för ensamstående mödrar som uppbär socialbidrag. Särskilt analyseras hur kvalifikationskrav och ersättningar från socialförsäkringen förhåller sig...

Postdoc grant: Child protection in Sweden - welfare and clients
01/01/2008 - 31/12/2009
The municipal based child welfare services are the societal institutions in Sweden responsible for children and youth at risk. This responsibility comprises protection as well as provision of services for e.g. children that are exposed to risk due to parental behaviour, and youth...


Last updated on 2017-16-06 at 11:15