Prof Inge Johansson


Description

Profilsida/Profile page Inge Johansson
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen/Department of Child and Youth Studies

Forskningsintressen

Transition, förskola- skola, Samverkan skola-fritidshem, lärares professionella utveckling inom Early Childhood-området, förskollärares syn på lärande och delaktighet som del sitt professionella arbete.

Forskargrupper
Lärprocesser i praxisnära fält
MIGProjects

Transition and Multilingualism
01/10/2009 - 30/09/2012


Last updated on 2017-16-06 at 11:14